Strona główna - III Studencka Konferencja Starożytnicza

Strona główna

Strona główna

Aktualności

Zamieszczamy program konferencji - Program w formacie .pdf

Numer konta:
Uniwersytet Śląski, ING Bank Śląski S.A.
Oddział w Katowicach ul. A. Mickiewicza 3;
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
z dopiskiem "Religie w świecie antycznym-materiały pokonferencyjne"

Opłatę pobieramy tylko od referentów, ewentualnie od tych słuchaczy, którzy są zainteresowani otrzymaniem publikacji

28.04.2007 r.W dziale ""Program"dodano listę referentów.
03.04.2007 r.


Zapraszamy do udziału studentów i doktorantów wszystkich polskich uczelni zainteresowanych starożytnością, antyczną historią, filozofią, sztuką, i wszelkiego rodzaju nawiązaniami do antyku w epokach późniejszych, aż po współczesność.

Podobnie, jak przy poprzednich studenckich konferencjach starożytniczych w Warszawie i Toruniu, stawiamy sobie za cel stworzenie platformy dla wymiany rezultatów badawczych, dyskusji i integracji środowiska młodych badaczy starożytności. Tym razem chcemy zająć się problemami związanymi z religią i jej miejscem w społeczeństwach starożytnych.

Proponujemy dyskutować nad następującymi obszarami tematycznymi:
-religijność ludzi pierwotnych
-religie starożytnego Bliskiego Wschodu,
-religie Dalekiego Wschodu w starożytności
-religie starożytnych Greków i Rzymian
-synkretyzm religijny
-zagadnienie rozumienia religii w starożytności
-formy organizacji kultu
-wyraz religijności w literaturze i sztukach plastycznych
-literatura religijna i jej krytyka
-religie a filozofia antyczna
-religie antyczne w ujęciu współczesnych teorii religioznawczych
-religia starożytnego Izraela (jahwizm, judaizm świątynny i narodziny judaizmu rabinicznego)
-wczesne chrześcijaństwo, jego rozwój i wewnętrzne zróżnicowanie

Lista ta nie wyczerpuje wszystkich możliwych problemów, których mogą dotyczyć referaty zgłaszane na konferencję, służy jedynie zasadniczemu ukierunkowaniu. Ramy chronologiczne obejmują okres od pojawienia się pierwszych przejawów religii u człowieka pierwotnego po podboje arabskie w VII w. n.e.

Konferencję organizują:

Koło WolnoMISHlicieli przy MISH Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Koło Starożytnicze przy MISH Uniwersytetu Warszawskiego

Koło Naukowe Antycznej Filozofii przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studenckie Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Śląskiego