Terminarz - III Studencka Konferencja Starożytnicza

Terminarz

Terminarz

Początek lutego 2007 – wysyłanie zaproszeń i informacji o konferencji

25 marca 2007 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów

4 kwietnia 2007 – ogłoszenie informacji o wyborze (kwalifikacji) referatów – w przypadku dużej liczby zgłoszeń

30 kwietnia 2007 – ostateczny termin zgłaszania odpłatnego uczestnictwa. Tylko tym uczestnikom możemy zagwarantować, że otrzymają wszystkie materiały konferencyjne, publikację i poświadczenie uczestnictwa

10-12 maja 2007 – KONFERENCJA

27 maja 2007 – ostateczny termin nadsyłania tekstów referatów zgłaszanych do publikacji

maj – lipiec 2007 – recenzja i selekcja tekstów do publikacji

jesień 2007 – wydanie tomu pokonferencyjnego