Organizatorzy - III Studencka Konferencja Starożytnicza

Organizatorzy

Organizatorzy

Patronat honorowy:

Prof. dr hab. Olga Wolińska - Dyrektor MISH Uniwersytetu ¦l±skiego

Komitet Organizacyjny:

Przemysław Piwowarczyk, U¦, Akademia Artes Liberales– przewodnicz±cy
Piotr Bogalecki, U¦, Akademia Artes Liberales
Justyna Budzik, U¦
Adam GendĽwiłł, UW, Collegium Invisibile
Adam Izdebski, UW, Collegium Invisibile
Damian Jasiński, UMK, Collegium Invisibile
Rafał Matuszewski, UW
Jan Oko, U¦
Ryszard Pawlik, U¦, Akademia Artes Liberales

Sponsorzy:
Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach - strona»»
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - strona»»
Rada Konsultacyjna do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego przy Rektorze Uniwersytetu Warszawskiego - strona»»


Koło Naukowe WolnoMISHlicieli
Uniwersytet ¦l±ski
Koło Starożytnicze
przy Kolegium MISH
Uniwersytet Warszawski

Koło Naukowe Antycznej Filozofii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Studenckie Koło Naukowe Teologów
przy Wydziale Teologicznym
Uniwersytet ¦l±ski