Informacje organizacyjne - III Studencka Konferencja Starożytnicza

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Opłata konferencyjna wynosi: 30 zł i obejmuje: program konferencji i wydarzeń artystycznych, materiały promocyjne, identyfikator, wysyłkę publikacji.

Na konferencję można przybyć zarówno w charakterze referenta, jak i słuchacza-dyskutanta. Właśnie obecność słuchaczy doceniamy szczególnie – za ich trafne uwagi i szczerą sympatię dla antyku.

Komitet Organizacyjny Konferencji pośredniczy w organizacji noclegów- w formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć opcję zamówienia noclegu- do chętnych zgłosimy się mailowo.